"The Age of Legend"

logo Earthdawn

Meer Info

Binnen de Spelgroep Gouda wordt gespeeld volgens de regels van Earthdawn 2nd Edition (uitgegeven door Living Room Games).

Gamemaster(s):

René Rietbroek

stuur de gamemaster een email
 
logo Earthdawn

Het Rollenspel

Magie is in de wereld van Earthdawn veel voorkomend. Naast vele magische artefacten maakt een groep individuen op intuïtieve manier gebruik van magie. Deze zogenaamde Adepts bezitten Talents waarmee ze tot opzienbarende prestaties in staan zijn. Alle spelerpersonages zijn Adepts en dus tot grote daden in staat… maar ook de tegenstanders kunnen Adepts zijn!

In Earthdawn zijn de zaken niet zwart/wit. De speler heeft dan ook een ruime keuze uit rassen waaronder rassen die in menig ander rollenspel als slecht of kwaadaardig beschouwd worden. Of een wezen goed of slecht is hangt in Earthdawn niet af van zijn ras maar van zijn of haar handel en wandel. De speler kan kiezen uit de volgende rassen: Human, Dwarf, Elf, Ork of Troll of één van de specifieke Earthdawn-rassen: Obsidiman, Windling of T’skrang.

Naast ras maakt de speler een keuze voor een Discipline. Dit is meer dan een beroepskeuze; het is een levensvisie. Ook hier is een ruime keuze voor handen zoals bijv. Archer, Beastmaster, Elementalist, Thief, Sky Raider en Wizard.

Alleen of tezamen trekken de speler-personages de wereld in om roem te vergaren en een Legende te worden…
logo Earthdawn

De Wereld

Centraal in de provincie Barsaive ligt The Kingdom of Throal, het dwergenrijk, dat de volkeren van Barsaive in de nadagen van de Scourge heeft verenigd. Lange tijd waren de samenlevingen van Barsaive angstvallig afgezonderd maar de dwergen van Throal brachten hen bijeen door de handel en commercie te herstellen. Nu werken elfen, trollen, orken en dwergen samen om het land te hervormen tot een nieuw thuis.

Ver ten zuidwesten van Throal ligt het grote keizerrijk Thera. Vóór de Scourge was Barsaive een autonome provincie van het keizerrijk. Tegen het einde van de Scourge verklaarde Barsaive zich onafhankelijk van Thera en verwierp de regels en wetten van Thera die gebaseerd waren op slavernij en onderdrukking.
Dit is de wereld van Earthdawn. De inwoners van Barsaive moeten vechten om hun wereld te zuiveren van de laatste sporen van de Scourge en te beschermen tegen de vliegende armada van het Theran Keizerrijk, dat zich opmaakt om de opstandige provincie te heroveren!
logo Earthdawn

Inleiding

 
In een lang vervlogen tijd van magie en avontuur trekken helden erop uit om hun wereld opnieuw te ontdekken. Gedurende de Scourge hebben Horrors, wezens uit de astrale ruimte, eeuwenlang op een verschrikkelijke manier op de wereld huisgehouden. Veel samenlevingen hebben dit overleefd door zich af te zonderen in ondergrondse schuilplaatsen. Na vele eeuwen is nu de tijd aangebroken om de wereld te herontdekken en de laatste overblijfselen van de de Scourge te bestrijden.

De Spelgroep Gouda wordt gesponsord door:

 2017 Spelgroep Gouda

©